Bài đăng

Khóa học Photoshop CC 2015 cơ b���n 12 buổi - Schoolbus.vn - Buổi 9 |namdaik

Video hướng dẫn tự học Photoshop CS6 - Bài 3 - Tạo vùng chọn trong Phototshop P1 |namdaik

Cách tạo hình xăm kỹ thuật số trên hình ảnh | học photoshop cs6 |namdaik

Video hướng dẫn tự học Photoshop CS6 - Bài 11 - Thay đổi kích thước hình ảnh với Image Size |namdaik

Video hướng dẫn tự học Photoshop CS6 - Bài 5 - Tìm hiểu về Layer trong Photoshop P1 |namdaik

Lớp học photoshop cơ bản tại thành phố Hồ Chí Minh |namdaik

Video hướng dẫn tự học Photoshop CS6 - Bài 7 - Công cụ tẩy xóa Eraser Tool |namdaik

Dạy học Photoshop cs5 phần 2 |namdaik

Video hướng dẫn tự học Photoshop CS6 - Làm trắng răng đơn giản |namdaik

Video hướng dẫn tự học Photoshop CS6 - Bài tập ứng dụng 4 - X��� lý da mặt ảnh chân dung với skin reto |namdaik